rocket projectile

rocket projectile
reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Lėkimo metu nevaldomas antžeminių, aviacinių ir jūrinių reaktyvinių salvinės ugnies sistemų šaudmuo, siunčiamas į taikinį veikiant reaktyvinio variklio traukai. Reaktyvinis sviedinys susideda iš kovinės dalies, reaktyvinio variklio ir sviedinio stabilizavimo įtaisų. Reaktyvinis sviedinys būna pagal paskirtį – skeveldrinis, skeveldrinis ardomasis, ardomasis, kumuliacinis, padegamasis, dūminis ir kt.; pagal stabilizavimo būdą – sparnuotasis ir sukamasis. atitikmenys: angl. rocket projectile; rocket shell rus. реактивный снаряд

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • finned rocket projectile — sparnuotasis reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis sviedinys, kurio lėkimą daro pastovų stabilizatoriai (sparneliai). Stabilizatoriaus mentės yra lygiagrečios sviedinio ašiai (tiesusis stabilizatorius) arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • long-range rocket projectile — toliašaudis reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis sviedinys, naikinantis svarbius objektus priešo užnugaryje dešimčių ir šimtų kilometrų nuotoliu. atitikmenys: angl. long range rocket projectile rus. дальнобойный… …   Artilerijos terminų žodynas

  • spinning rocket projectile — sukamasis reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis sviedinys, kurio lėkimą daro pastovų sukimasis apie savo ašį dėl variklio dujų, kurios išeina pro nuožulniai pastatytas (15–20° kampu) tūtas. Sukamieji reaktyviniai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • rocket engine — noun a jet engine containing its own propellant and driven by reaction propulsion • Syn: ↑rocket • Hypernyms: ↑jet engine • Hyponyms: ↑booster, ↑booster rocket, ↑booster unit, ↑ …   Useful english dictionary

  • rocket — English has two words rocket. The older, and now less familiar, is the name of a plant of the cabbage family whose leaves are used in salads. It was inspired by the plant’s downy stems, for it goes back ultimately to Latin ērūca, which originally …   The Hutchinson dictionary of word origins

  • rocket — English has two words rocket. The older, and now less familiar, is the name of a plant of the cabbage family whose leaves are used in salads. It was inspired by the plant’s downy stems, for it goes back ultimately to Latin ērūca, which originally …   Word origins

  • rocket shell — reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Lėkimo metu nevaldomas antžeminių, aviacinių ir jūrinių reaktyvinių salvinės ugnies sistemų šaudmuo, siunčiamas į taikinį veikiant reaktyvinio variklio traukai. Reaktyvinis sviedinys… …   Artilerijos terminų žodynas

  • rocket — rocket1 [räk′it] n. [It rocchetta, spool or bobbin, rocket, orig. dim. of rocca, distaff < OHG roccho, distaff: from the resemblance in shape] 1. any of various devices, typically cylindrical, containing liquid or solid propellants which when… …   English World dictionary

  • rocket — Ⅰ. rocket [1] ► NOUN 1) a cylindrical projectile that can be propelled to a great height or distance by the combustion of its contents. 2) a missile or spacecraft propelled by an engine providing thrust on the same principle. 3) Brit. informal a… …   English terms dictionary

  • projectile — [prō jek′təl, prəjek′təl; ] also, chiefly Brit & Cdn [, prō jek′təl, prə jek′tīl΄] n. [Fr < L projectus: see PROJECT & ILE] 1. an object designed to be hurled or shot forward, as a cannon shell or rocket 2. anything thrown forward adj. 1.… …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”